ÄNDAMÅL

Avkastningen av fonden skall efter avdrag av förvaltningskostnader och eventuellt önskvärt belopp till förstärkning av fondens kapital, årligen utdelas till utbildning, uppfostran eller vård av frälsemäns barn, helst sådana i mindre bemedlad ställning, med företrädesrätt dock oavsett ekonomisk ställning, för frälse barn, som räkna släktskap med testator. Understöd enligt detta stycke må ej utgå till den, som fyllt 21 år, och må ej gärna för varje understödstagare understiga 300 kronor för år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fru Emma Wesliens född Wortmann Understödsfond
Organisationsnummer:802408-2953
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS