ÄNDAMÅL

[.]4. Å fonden upplupna räntemedel skola vartannat år användas till i mom. 7 angivet ändamål och vartannat år läggas till kapitalet till dess fonden uppnått ett belopp av 1000 kronor. Därefter användes varje års ränta enligt mom. 7. Dock avsättes av räntebeloppet en fjärdedel tills fonden vuxit till 5000 kronor och därpå en femtedel tills den uppgått till 10000 kronor och därefter alltjämt en tiondel (1/10).[.]7. Över räntemedlens användande må nämnden fritt bestämma blott det av skolrådet tillses att det sker till jälp /dock ej till sådant som åligger församlingens fattigvård att bekosta /eller glädje /såsom t. ex. anordnandet av någon fäst eller utflykt eller sådant /åt fattiga barn inom församlingen. Därvid får icke något det minsta avseende fästas vid barnens eller deras föräldrars olika religiösa eller politiskt-sociala åskådning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fru Anna Ramsten-Hedéns minnesfond
Organisationsnummer:802478-2420
Adress:
  • Vallentuna kommun
  • Tuna torg 1
  • 186 86 VALLENTUNA
Telefonnummer:08-58785000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS