ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att på uppdrag av huvudmannen Malmö Missionsförsamling driva förskoleverksamhet i syfte- att med den kristna tron som grund vara med och skapa en trygg miljö för barnen- att vara stöd och hjälp åt föräldrarna då det gäller barns livsfrågor- att arbeta för en miljö som präglas av lek och allvar och där också bön och andakt har sin givna plats- att genom att erbjuda plats i kommunens kö ta aktiv del i ansvaret för barnomsorgsverksamheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Förskolan Smultronet
Organisationsnummer:846003-8899
Adress:
  • Västra Skrävlingevägen 27
  • 212 31 MALMÖ
Telefonnummer:040-49 01 30
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS