ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall, på evangelisk kristen grund, främja och verka för upprättandet av Guds rike, uppbyggandet av den kristna församlingen samt spridandet av Guds ord.Detta ändamål skall fullgöras genom kristen församlingsverksamhet. Utöver vad som normalt sammanhör med sådan verksamhet må för ändamålets fullgörande bl.a. även bedriva barnomsorg, grundskola och gymnasium, samt även att bedriva vård och omsorg, utdelastipendier, anordna konferenser och retreater samt utge och sprida böcker, tidskrifter, kassettband videoband och andra mediala medel.I enlighet med ändamålet får bidrag lämnas till annan liknande verksamhet inom eller utom riket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Församlingen SION – Flens Kristna Center
Organisationsnummer:818501-0470
Adress:
  • Box 18
  • 642 21 FLEN
Telefonnummer:0157-10692
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS