ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan skall, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, utdelas till er behövande manlig eller kvinnlig studerande tillhörande Smålands nation.Tillsättning av stipendiet sker för en tid av två år, kunnande, om särskilda skäl därtill föreligga, denna tid, efter ansökan från vederbörande stipendiat förlängas med ytterligare ett år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Sophie Lindeneronas stipendiefond
Organisationsnummer:802479-3021
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS