ÄNDAMÅL

Årliga räntan av tjänstgörande pastor efter av honom kända eller närmare beprövade förhållanden samt utan avseende å eljest förekommande extra tilldelning från den kommunala fattigvårdens sida utdelas som julpenningar huvudsakligen till behövande, som ej åtnjuta full försörjning särdeles å ålderdomshem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Maria Svaréns julpenningfond
Organisationsnummer:802480-2616
Adress:
  • Mariestads församling
  • Box 2
  • 542 21 Mariestad
Telefonnummer:0501-390500
E-post:mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS