ÄNDAMÅL

Den årliga behållna avkastningen skall utdelas till Adelsförbundets Blomsterfond. Därest Blomsterfonden upphör används behållna avkastningen till understöd åt behövande kvinnliga medlemmar av Ridderskapet och Adeln med företrädesrätt för den som kanåberopa släktskap.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Marie-Louise Stuarts Fond
Organisationsnummer:802003-2812
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS