ÄNDAMÅL

Avkastningen fördelas på två lika stora pensioner som utdelas till behövande manliga eller kvinnliga ättlingar i främsta rummet av adliga Gyllenramska släkten eller behövande änkor av manliga ättlingar av samma släkt så länge sådana sig anmäla; i andra rummet, med viss begränsning, till behövande manliga eller kvinnliga ättlingar eller änkor av manliga ättlingar av svenska adliga släkten Bennich. Skulle behöriga sökande av nämnda släkter till fulla antalet inte anmäla sig tilldelas pension till behövande kvinnliga ättlingar eller änkor efter manliga ättlingar av andra svenska adliga släkter. Minst en tiondel av den årliga avkastningen läggs till kapitalet. Disponibel avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fröken Louise Gyllenrams fond
Organisationsnummer:102016-3844
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS