ÄNDAMÅL

Att öka förutsättningarna till en tillfredsställande och hälsobefrämjande fritid för människor med funktionshinder. Största vikt ska läggas vid att fritidsaktiviteterna främjar fysisk, psykisk och social stimulans, samt att integrerade i samhällets övriga fritidsutbud. I första hand kommer stiftelsen att driva verksamheter i form av information, opinion, forskning och utbildning, inriktade på en aktiv fritid och rekreation i naturmiljö.Stiftelsen ska därutöver vara öppen att syssla med och stödja även andra verksamheter vilka främjar funktionshindrade människors hälsa och livskvalitet.Endast avkastningen av stiftelsens kapital och de medel som stiftelsen därutöver tillförs i form av gåvor, bidrag och dylikt får användas för stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fritid & Friluftsliv trots funktionshinder
Organisationsnummer:802017-9175
Adress:
  • Maltesholmsvägen 147 XI
  • 165 62 HÄSSELBY
Telefonnummer:08-895576
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:60 216 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS