ÄNDAMÅL

Ändamålet med fonden skall vara att ge möjlighet till bidrag till styrkta kostnader, som har samband med sjukdom, invaliditet eller graviditet och som inte omfattas av ersättning på grund av lag eller författning. Dessutom skall fonden möljliggöra stödåtgärder av olika slag för anhöriga vårdgivare. Bidrag ur fonden kan utges till personer, som är bosatta inom Västerbottens läns allmänna försäkringskassas verksamhetsområde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fristående fonden
Organisationsnummer:802426-2795
Adress:
  • Stiftelsetjänst
  • Handelsbanken Kapitalförvaltning
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS