ÄNDAMÅL

Stiftelsen Frisksportgården, som bildats av Svenska Frisksportförbundet, har till ändamål att äga och förvalta egendomen Stensund 5:2 jämte därifrån avsöndrade fastigheter i Trosa kommun, samt att där inrätta och driva Stensunds folkhögskola i enlighet med givna föreskrifter, och även ansvara för skolans kostnader i den mån dessa icke täcks genom statsbidrag, elavgifter eller på annat sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frisksportgården
Organisationsnummer:819000-2710
Adress:
  • 619 91 TROSA
Telefonnummer:0156-532 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS