ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att äga och förvalta friluftsgården Lerjevallen i Oppmanna och Vånga kommun, Krtistianstad län, så att allmänhetens friluftsliv därstädes främjas,att bedriva propaganda för och upplysningsverksamhet angående friluftsliv och i övrigt medverka till genomförandet avSkid- och Friluftsfrämjande program: samtatt det i den månså är förenligt med ovannämnda huvudsyften samarbeta med andra organisationer för såväl idrott och friluftsliv som andra allmännyttiga och kulturfrämjande änamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Friluftsgården Lerjevallen
Organisationsnummer:838200-5489
Adress:
  • Västra Storgatan 12
  • 291 80 Kristianstad
Telefonnummer:044-135694
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS