ÄNDAMÅL

Årliga avkastningen av fonden, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, skall användas till utgifter som det åligger församlingen att täcka genom utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Friherrinnan och friherre Robert von Rosens fond
Organisationsnummer:862501-1823
Adress:
  • Västra Tunhems pastorat
  • Granåsvägen 22
  • 468 33 Vargön
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:736 303 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS