ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall i överensstämmelse med Friherrinnan Klinckowströms testamente användas på följande sätt; nämligen1. – Till vården av Marieö med dess kapell och gravkor samt till den i Friherrinnan Klinckowströms testamente föreskrivna årliga guds–tjänsten;2. – För underhåll av fastigheten Marielund. – Härigenom uppfylles andemeningen i Stiftarinnans testamente / och detta i betydligt högre grad än vad som vid testamentets uppgörande kunnat förutses eller räntorna en-ligt testamentets ursprungliga bestämmelser vid nuvarande penningvärde skulle tillåta/ genom upplåtelse av Marielund för social-caritativa ända-mål, såsom vilohem för präster och Systrar, församlingarnas skollovskoloniför obemedlade barn, gästfrihet mot nödställda katoliker och det kostnads-fria upplåtandet av villan och området för ungdomssammankomster, scout-dagar m.m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Friherrinnan Klinckowströms och biskop Müllers fond
Organisationsnummer:802426-0252
Adress:
  • Romersk-katolska kyrkan
  • Box 4114
  • 102 62  Stockholm
Telefonnummer:08-462 94 25
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS