ÄNDAMÅL

Räntan efter pröfning af någon akademiens delegation må användas på sätt delegationen till fyllande af akademiens bestämmelse att främja tonkonsten finner hvarje gång lämpligt. Därest afkastningen användes till stipendium, utses stipendiat af Läroverksstyrelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Friherrinnan Hilda Oxenstiernas fond
Organisationsnummer:802477-9210
Adress:
  • Kungl. Musikaliska akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-4071800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS