ÄNDAMÅL

Härmed skänker jag som minnesgåva till släkten Kuylenstjerna 7,000 (sjutusen) kr. som riddarhuspension.Räntan därav uppbäres årligen av en änka eller fröken, den mindre bemedlade har företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Friherrinnan Henriette Lilliecreutz’ minnesfond
Organisationsnummer:802002-0502
Adress:
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS