ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning utdelas i form av två pensioner och ett stipendium, ettvart understöd å en tredjedel av avkastningen.Pensionerna tilldelas i behof stadda Enkor efter medlemmar af friherrliga ätten von Vegesack och adliga ätten, Sergel. Därefter äro berättigade till åtnjutande af dessa pensioner sjukliga och behöfvande ogifta döttrar till manliga medlemmar af friherrliga ätten von Vegesack och aldiga ätten Sergel, med företrädesrätt för döttrar af förstnämnda ätt. Om icke sådana sökande sig anmäla, må pensionerna tilldelas sjuka och i behof stadda adliga Enkor och Döttrar. som härstamma från ätterna von Vegesack och Sergel.Stipendium utdelas som understöd till elev af adlig börd, som idkar studier vid Kungl. krigshögskolan eller Artilleri- och Ingeniörshögskolan, med företrädesrätt för elev med namnet von Vegesack eller Sergel. Detta understöd behagade Riddarhusdirektionen på lämpligt sätt utdela till medellös elev. som gjort sig känd för flit och ordentligt uppförande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Friherrinnan Amalia von Vegesacks, född Sergel, Donationsfond
Organisationsnummer:802003-7431
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS