ÄNDAMÅL

Tre fjärdedelar av fondens avkastning får utdelas i form av två lika stora stipendier åt såväl manliga som ogifta kvinnliga medlemmar av grevliga ätten Horn af Åminne och friherrliga ätten Wrede af Elimä så framt dessa senare äro afkomlingar av hovrättsrådet friherre E.J.L.H. Wrede och hans maka, f. Hay (växelvis mellan ätterna; finnes ej berättigad medlem av den ena ätten tillfaller stipendiet den andra ättens berättigade medlemmar. Finnes ej några av dessa ätter: manliga eller ogifta kvinnliga medlemmar av frälse släkter; företrädesrätt: medlemmar av adl.ätten Steuch, så framt de äro afkomlingar av majoren A.H. Steuch och hans maka, f. Horn af Åminne.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Friherre Knut Örnskölds Donationsfond
Organisationsnummer:802408-2961
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS