ÄNDAMÅL

Utaf årliga afkastningen från denna fond skola såsom Rese-Stipendium af Hans Majestät Konungen personligen tillerkännas en eller flera framstående offficerare vid armén eller flottan med Kustartilleriet för att i utlandet idka studier i sådana militära frågor, i hvilka grundliga insigter äro af särskild betydelse för värnandet af vårt älskade fäderneslands oberoende och dess bevarande för kommande slägtled.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Friedländerska fonden
Organisationsnummer:802006-6547
Adress:
  • W Reuterswärd
  • Kungl Slottet
  • 111 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-402 60 46
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS