ÄNDAMÅL

Stiftarkapitalet utgörs av 40 000 riksdaler och byggnadstomter i Östra Förstaden i Ystad. Räntan av kapitalet skall användas till uppförande av arbetarebostäder. Till varje bostad skall höra en liten trädgård. Trädgårdstomterna får aldrig bebyggas och inga ovanvåningar på boningshusen får anbringas. Sedan byggnaderna blivit uppförda lägges räntan på det donerade kapitalet till en reservfond för reparation av byggnaderna. Sedan reservfonden uppgått till 10 000 riksdaler skall räntan i den mån den icke erfordras till reservfondens bibehållande, bilda en särskild fond till understöd åt dem inom inrättningen som genom sjukdom eller av annan orsak därav kunna bli i behov. För att vinna inträde i inrättningen och hyresfri bostad för livstid krävs följande att vara minst 30 år och ha de näst föregående 10 åren varit i stadig tjänst hos samme husbonde eller på samma fabrik eller verkstad eller hos annan slags arbetsgivare i Ystad och att vara välfrejdad och ha gjort sig känd för ett nyktert, fridsamt och i alla hänseenden aktningsvärt uppförande. Genom ett avtal mellan stiftelsen och staden Ystad år 1959 erhöll stiftelsen den fastighet som idag betecknas Fridhem 2 i centrala Ystad. Staden åtog sig att uppföra 24 lägenheter om tre rum och kök och badrum i 1½ plan på fastigheten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fridhem
Organisationsnummer:848000-0283
Adress:
  • Ystads Kommun, redovisningsavdelningen
  • Nya Rådhuset, Österports torg 2
  • 271 80 YSTAD
Telefonnummer:0411-577000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS