ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fonden skall användas till att bestrida vårdavgift för vård på sjukhemmet av person boende inom nuvarande (1962) Svärdsjö kommun till den del avgiften icke täckes av medel från allmän sjukkassa.Avkastningen av fonden må, i den mån avkastningen icke kan komma till användning för beredande av ersättning för vård på sjukhemmet, användasa) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som i anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad,b) till täckande av kostnad för eftervård, som patient av ekonomiska skäl eljest icke har möjlighet att bekosta samtc) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frida Öhmans patientfond
Organisationsnummer:802479-6719
Adress:
  • Falu kommun
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:165 786 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS