ÄNDAMÅL

Tillfaller Älvsborgs läns landsting, som genom sin styrelse för lantmannaskolan i Nuntorp, Brålanda, eller den undervisningsanstalt, som i framtiden kan komma i denna skolas ställe, äger disponera egendomen (Nagelhögen 1:2 och och 1:1) och dess avkastning för tillgodoseende av lantmanna- och skogsundervisningen för i första hand landsbygdens ungdom från landskapet Dalsland.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frida och Carl Ohlssons fond
Organisationsnummer:862000-2322
Adress:
  • Västra Götalandsregionen
  • Stiftelseenheten
  • 462 80 Vänersborg
Telefonnummer:031-630500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 279 387 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS