ÄNDAMÅL

Ändamål enligt testamente den 16 januari 1961:”Hela min återstående kvarlåtenskap skall under namn av Frida och A.O. Ringqvists minnesfond, vars kapital skall allt framgent orubbat färräntas, men varå räntan skall årligen lika fördelas utdelas i form av stipendier till behövande skötsamma studerande inom handelsyrket tillhörande Karlstad, Grava och Skönberga (Östergötland) kommuner.”Ändamålet permuterat genom Kammarkollegiets beslut 1975-01-31:Kammarkollegiet medger att fondens användningsområde skall vara Karlstads och Söderköpings nybildade kommuner samt att stipendierna får utgå med olika stora belopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frida och A O Ringqvists minnesfond
Organisationsnummer:873201-1492
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:41 813 513 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS