ÄNDAMÅL

Att med medel som tages ur avkastningen i första hand bereda pensionärerna vid kommunens ålderdomshem Kindagård i Kisa trevnad t ex genom extraförplägnad, festligheter, underhållning, resor, utflykter, blommor m m. I mån av tillgång skall medel ur fonden även kunna disponeras för ifrågavarande ändamål till pensionärerna vid kommunens övriga ålderdomshem. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frida Hofrichters donationsfond
Organisationsnummer:822003-3214
Adress:
  • Kinda kommun
  • Box 1
  • 590 40 Kisa
Telefonnummer:0494-19000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 528 961 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS