ÄNDAMÅL

En behövande och verklig begåvning i pianospel erhåller denna årsränta under hans eller hennes senare studietid vid Akademien. Skulle dock under motsvarande tid inom instrumentalmusikens eller kompositionens område en likaledes behövande musikerbegåvning vid Akademien finnas, som måste anses obetingat vara musikaliskt överlägsen pianisten, äger denna person företrädetill nämnda årsränta, som kan lämpligen utdelas även ett annat år. Stipendiet kan innehas av samma person i högst fem (5) år, därav två (2) år vid Akademien och tre (3) år utomlands för studier. Om det innehas i fyra (4) år, skall halva tiden användas vid Akademien och halva tiden utomlands. Det tillkommer dock Akademien att i särskilt fall på grund av förhandenvarande omständigheter utdela stipendiet med lämplig modifikation av ifrågavarande bestämmelser. Vid val mellan musiker av ungefärlig lika begåvning skall särskild hänsyn tagas till den ekonomiskt mest behövande av dem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frida Bååths stipendiefond
Organisationsnummer:802477-6679
Adress:
  • Kungliga Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-407 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS