ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall bedriva forskning och undervisning inom det företagsadministrativa området. Forskningen skall ha en vetenskaplig inriktning och bedrivas utan vinstsyfte. Detta innebär att uppläggningen av forskningsarbetet och formerna för resultatens publicering i princip skall följa de regler som utbildats inom den akademiska världen. Forskning skall utföras med finansiering av forskningsråd- och fonder samt på uppdrag av företag och andra organisationer. Forskningsresultat av allmänt intresse skall publiceras på lämpligt sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Företagsadministrativ Forskning-SIAR
Organisationsnummer:802003-9783
Adress:
  • Box 19142
  • 104 32 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6730355
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS