ÄNDAMÅL

Att bedriva allmännyttig, ideell verksamhet genom stöd till och utveckling av stiftarnas verksamhet.Stiftelsen bidrar genom sitt arbete till att förverkliga stiftarnas grundläggande mål, såsom dessa kommer till uttryck i IOGT-NTO-rörelsens grundsatser och program.Stiftelsens huvudsakliga syfte är att utveckla stiftarnas föreningsverksamhet, med särskild tonvikt på barn- och ungdomsverksamhet, innefattande främst informations- och utbildningsinsatser inom drogområdet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Föreningsutveckling i Uppsala län
Organisationsnummer:817603-9991
Adress:
  • IOGT-NTO
  • Bangårdsgatan 13
  • 75320 UPPSALA
Telefonnummer:018-71 34 41
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS