ÄNDAMÅL

Av fondens skall 1/4 årligen läggas till kapitalet och återstående 3/4 användas till understöd åt äldre obemedlade fruntimmer bland pauvres honteux, varvid, i fall kända avkomlingar i rätt nedstigande led från Fru Malvina Bråkenhjelm, föreningens stiftarinna, skulle befinnas vara i den belägenhet, att stadgat understöd kan den eller dem lämnas, den eller de böra i första hand beredas hjälp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen föreningen genom eget arbete fond
Organisationsnummer:802424-0288
Adress:
  • Föreningen FVO
  • Köpmannagatan 15
  • 111 31 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4115439
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS