ÄNDAMÅL

Att utifrån den av stiftaren tillhandahållna plattformen, och i samarbete med andra parter på marknaden, medverka till att tillhandahålla tjänster som syftar till att förenkla föreningars medlemsadministration. Mot bakgrund av detta skall stiftelsens ändamål vara att administrera och underhålla, och i förekommande fall vidareutveckla, den av stiftarna tillhandahållna plattformen över Sveriges föreningar samt medverka till att få andra aktörer på marknaden att utveckla kompletterande lösningar som främjar stiftelsens syfte. Stiftelsen skall också medverka till att sprida kunskap kring föreningars förutsättningar att bedriva verksamhet till beslutsfattare i landet.Att främja utveckling av teknik och metoder för att förenkla föreningar medlemsadministration.Mot bakgrund av detta ändamål skall stiftelsens primära uppgift vara att underhålla och i förekommande fall vidareutveckla den digitala plattform med en databas över Sveriges föreningar som tillförts stiftelsen och medverka till att få andra aktörer på marknaden att utveckla kompletterande lösningar för föreningsadministration. Stiftelsen skall vidare, på sikt, sprida kunskap kring föreningars förutsättningar att bedriva verksamhet till beslutsfattare i landet och stimulera till forskning i anslutning härtill. Stiftelsen får när stiftelsens ekonomi så tillåter dela ut stipendier som främjar stiftelsens syfte till privatpersoner och organisationer. Mot bakgrund av detta ändamål skall stiftelsen ha tre uppgifter. Den ena är att skapa ekonomiska resurser för att kunna skapa och underhålla den egna plattformen med databasen över Sveriges föreningar. Den andra är att medverka till att utveckla kostnadseffektiva lösningar för föreningsadministration och den tredje är att främja forskning kring Sveriges föreningar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Föreningar i Sverige
Organisationsnummer:802477-5655
Adress:
  • Eidenert
  • Prästgatan 22
  • 752 28 UPPSALA
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS