ÄNDAMÅL

Utdelas till två äldre, behövande, ensamstående, välfrejdade kvinnor, bosatta i Karlskrona, med lika belopp till vardera, skolande dock mina båda systerbarn fil. mag. Erik Pegelow, född den 12 mars 1900 och f.n. bosatt i Emmaboda, samt fru Karin Solvig Pegelow – Bergstedt, född den 4 maj 1903 och f.n. bosatt i Selet, därest de vid tiden för sagda utdelning leva, i stället i sin livstid komma i åtnjutande av avkastningen med hälften vardera. Därest efter min död endast ett av mina nämnda systerbarn lever, äger den efterlevande alltså uppbära allenast hälften av den till utdelning disponibla avkastningen, medan den andra hälften tilldelas en av de kvinnor, som i enlighet med vad ovan angivits blir utsedd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fredrique Peagelows donationsfond
Organisationsnummer:802479-9556
Adress:
  • Karlskrona kommun
  • Östra hamngatan 7 B
  • 371 83 Karlskrona
Telefonnummer:0455-30 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:59 902 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS