ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att förvärva, äga och förvalta fastigheten Fredriksnäs 2:1 i Gryts socken, Valdemarsviks kommun, ävensom att ansvara för att fritidsgården upplåtes till arbetarna vid Holmens pappersbruk inklusive Loddby sulfitfabrik samt Bravikens pappersbruk jämte deras familjer och övriga anställda vid Holmens Bruk Aktiebolag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fredriksnäs Fritidsgård
Organisationsnummer:825001-3912
Adress:
  • Holmen Paper
  • 601 88  Norrköping
Telefonnummer:011-236443
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 514 554 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS