ÄNDAMÅL

Den [..] inflytande ränta måtte årligen utbetals till Fru Stenhammars efterlemnade två barn till dess de uppnått myndig ålder och derefter, enligt Kongl. Akademiens bepröfvande, antingen läggas till kapitalet till dess detta med möjligen ytterligare inflytande bidrag uppgår till ett belopp af Tiotusen Kronor, eller ock, likasom i nyssnämnda fall räntan å detta kapital, årligen under namn af Fredrika Stenhammars stipendium tilldelas någon lofvande och obemedlad elev i dramatisk sång (inom eller utom Akademien) att utgå till samma elev under ett år, högst tre år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fredrika Stenhammars fond
Organisationsnummer:802477-6893
Adress:
  • Kungl. Musikaliska akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-407 18 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS