ÄNDAMÅL

Stiftelsens avkastning må användas uteslutande för att åt behövande förtjänta svenska författare i Stockholm lämna ekonomiskt understöd, vare sig understödsbehovet är föranlett av frånvaron av eller nedgången i inkomst under tid, då arbete på litterärt verk pågår, eller förorsakats av sjukdom, ålderdom eller annan särskild omständighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fredrik Ströms Minne
Organisationsnummer:802405-1743
Adress:
  • Sveriges Författarförbund
  • Box 3157
  • 103 63 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54513200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS