ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja undervisning och utbildning för studerande vid Viktor Rydbergs Gymnasium.Stiftelsens ändamål skall tillgodoses genom att utdela en eller flera stipendier till elever vid ovannämnda gymnasium, vilka har varit ett föredöme bland övriga elever och som visat ett gediget kamratskap och varit ambitiös i sina studier.Om det befinnes erforderligt för enskilda punktinsatser må del av stiftelsens kapital tas i anspråk, dock ej stiftelsens grundkapital. Huvudprincipen är dock att den årliga nettoavkastningen skall användas för tillgodoseende av stiftelsens ändamål. Av nettoavkastningen må 20 procent läggas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fredrik Palmstiernas Stipendiefond
Organisationsnummer:802403-3279
Adress:
  • Stiftelsen VRS
  • Frejgatan 30
  • 113 49 Stockholm
Telefonnummer:08-6222102
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS