ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen skall efter kollegiet prövan användas på följande sätt:För realskolanFem stipendier à 25 kr samt fem stipendier á 50 kr vardera utdelas varje läsårs slut till behövande, flitiga och välartade lärljungar i realskolans olika klasser.Fem stipendier á 75 kr vardera utdelas vid varje läsårs slut till behövande lärljungar, som, sedan de minst två år tillhört realskolan, därifrån avgått efter med goda vitsord avlagd realskoleexamen om så tillika genom flit och gott uppförande gjort sig förtjänt av denna uppmuntran.För gymnasiumTre stipendier á 300 kr vardera utdelas varje läsårs slut till sådana behövande och för flit och uppförande väl vitsordade lärljungar, som genomgått minst två av Gävle gymnasii högsta ringar och med goda vitsord avlagd studentexamen. Stipendierna utdelas efter avlagd studentexamen och kunna få av stipendiaterna behållas i två eller högst tre år, om de därunder fortsätta sina studier vid universitetet eller högre fackskolor, såsom tekniska högskolan, skogsinstitut eller högre handelsinstitut och därvid tillika förete vederbörligt intyg om utmärkt flit och goda sederUppstår överskott å fondens avkastning, därigenom att icke alla dessa stipendier anses lämpligen för något år kunna utdelas eller eljest, bör överskottet användas till höjande av de övriga stipendiernas belopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fredrik och Laura Holmbergs Fond
Organisationsnummer:885000-8924
Adress:
  • Gävle kommun, KLK Ekonomi
  • 801 84 Gävle
Telefonnummer:026-17 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:554 776 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS