ÄNDAMÅL

Utforskande av de allergiska sjukdomarnas uppkomst och bekämpande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fredrik och Hilda Hagströms fond
Organisationsnummer:802410-9335
Adress:
  • Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80 årsfond
  • Kungliga Slottet
  • 111 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4026196
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

[…] kapitalet skall bibehållas orubbat och att avkastningen av fonden i poster om 2.500 kronor skall såsom stipendier utgå till elever, som efter avslutad utbildning vid Akademien befinnas lämpliga för och förtjänta av bidrag till fortsatta musikaliska studier, företrädesvis utomlands, börande en och samma person allenast i undantagsfall erhålla stipendium mera än två år och aldrig mera än tre gånger.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fredrik och Hilda Hagströms fond
Organisationsnummer:802477-6687
Adress:
  • Kungliga Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48  STOCKHOLM
Telefonnummer:08-407 18 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS