ÄNDAMÅL

[.] kommunstyrelsen handha den ekonomiska förvaltningen av fondens medel. Av fondens årliga avkastning skall 10 % läggas till kapitalet. Återstoden utgör disponibel avkastning. Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas av kulturnämnden för inköp av böcker, vilka skall främja allmän bildning och länets ekonomiska utveckling, till den vidgade kommunens bibliotek efter kommunsammanläggningar 1 januari 1965 och 1 januari 1974.[.] avkastningen inte får användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fredrik och Alona Bünsows donationsfond
Organisationsnummer:802481-7911
Adress:
  • Sundsvalls kommun, Servicecenter ekonomi
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-19 10 00
E-post:sscredovisning@sundsvall.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:129 141 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS