ÄNDAMÅL

Donationsbrev den 8 februari 1936:Den årliga räntan är avsedd att enligt nedan angivna bestämmelser utdelas i form av ett premium till åminnelse av Gustaf Fröding.Den årliga avkastningen skall, avrundad nedåt till jämna tiotal kronor, efter förslag av modersmålslärarna i högsta ringen, under benämningen ”Frödingspremiet” på beslut av rektor i regel årligen, tilldelas en av läroverkets utgående elever, som visat särskilt intresse för litteratur och fallenhet för modersmålets språkbehandling, samt utdelas vid slutet av det läsår, då samma elev avlägger sin mogenhetsexamen. Premien behöver dock inte utdelas varje år, Finnes ingen av abiturienterna hava gjort sig fullt förtjänt av den utmärkelse, som det är avsett att utgöra, bör årets ränta läggas till kapitalet för att sedan ingå i detsamma. Kammarkollegiets permutationsbeslut 1978-04-27:Donationsfonden får gälla gymnasieskolan i Karlstads kommun. Minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.Premien skall utdelas vid slutet av läsåret till elev som avgår med slutbetyg från gymnasieskolan.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frödingfonden
Organisationsnummer:874001-1328
Adress:
  • Karlstads kommun Ekonomiadm
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295043
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:604 611 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS