ÄNDAMÅL

Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik har till ändamål att- främja och genomföra vetenskaplig forskning, utveckling och utbildning inom området tillämpad matematik i nära samarbete med universitet och andra vetenskapliga och industriella organ samt att- verka för användning av matematiska modeller, metoder och resultat i industriell verksamhet.Stiftelsens verksamhet ska bedrivas utan vinstsyfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Fraunhofer-Chalmers Centrum för Industrimatematik
Organisationsnummer:857209-5951
Adress:
  • Chalmers Teknikpark
  • 412 88 Göteborg
Telefonnummer:031-7724200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:44 363 095 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS