ÄNDAMÅL

Att främja barns och ungdoms fostran och utbildning, utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer. Ändamålet skall i första hand främjas genom att stödja Franska Skolans verksamhet och möjliggöra att skolans undervisning kan bedrivasi ändamålsenliga lokaler, företrädesvis i de av skolan för närvarande förhyrda lokalerna i fastigheterna Oxen mindre 14 och 25.Stiftelsen står öppen för donatorer och bidrag av envar som vill främja Stiftelsens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Franska skolans Jubileumsfond
Organisationsnummer:802013-8320
Adress:
  • Franska Skolan
  • Box 1344
  • 111 83 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-59888900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS