ÄNDAMÅL

Att utan vinstsyfte driva Franska Skolan, en fristående skola med enskild huvudman, enligt de lagar, förordningar och bestämmelser som vid varje tidpunkt gäller för svensk grund- och gymnasieskola.Verksamheten skall vila på humanistisk grund. Franska Skolan skall bedriva utbildning och främja fostran av barn och ungdom enligt av styrelsen fastställd skolplan. Styrelsen har vid utformning av skolplanen att iakttaga av offentliga myndigheter fastställda bestämmelser som vid varje tidpunkt gäller för svensk skolundervisning. Utbildningen skall särskilt betona franska språket, fransk kultur samt franskt samhällsliv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Franska skolan
Organisationsnummer:802006-1530
Adress:
  • Box 1344
  • 111 83 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-59888900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS