ÄNDAMÅL

Frans von Sydows Hjälpfond har till uppgift att genom fondens årliga ränteavkastning understödja ättlingar efter framlidne Apotekaren i Halmstad Daniel Peter von Sydow och hans maka Anna Charlotta Butsch.Understöd ur fonden må kunna lämnas dels till sådana släktmedlemmar, som må vara i behövande eller ekonomiskt trånga villkor, dels ock till lättnad för beredande åt släktens yngre medlemmar av uppfostran, kunskaper och färdigheter, som kunna vara av gagn för deras framtida utkomst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frans von Sydows Hjälpfond
Organisationsnummer:802003-7423
Adress:
  • Petter von Sydow
  • Thorsvi Gård
  • 745 99 Enköping
Telefonnummer:0171-47 94 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS