ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sedan minst en tiondel av den årliga avkastningen lagts till kapitalet, den därefter tillgängliga avkastningen användas till bistånd åt ålderstigna mindre bemedlade i samhället födda personer. Avkastningen skall ej användas till behov, som enligt lag eller annan författning skall tillgodoses genom det allmännas försorg. Bidragen från fonden skall inte vara begränsad till visst belopp utan bestämmas med hänsyn till mottagarens ekonomiska omständigheter, fondens årligentillgängliga avkastning och andra kända hjälpbehov samt skall syfta till att utgöra verklig hjälp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Frans och Eleonora Jepsons Donationsfond
Organisationsnummer:843001-3543
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS