ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att utöva hjälpverksamhet bland behövande i utvecklingsländer. Verksamheten skall huvudsakligen bestå i trädplantering i samarbete med befokningen i området.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Framtidsskogen
Organisationsnummer:802011-7035
Adress:
  • Bernadottevägen 18
  • 756 48  Uppsala
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:459 025 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS