ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall bedriva museiverksamhet med populärvetenskaplig inriktning inom Dalarnas län. Framtidsmuseet i Dalarna svarar för regionala funktioner inom sitt kompetensområde. Stiftelsens mål är följande.Framtidsmuseet är ett centrum för populärvetenskap med betoning på att presentera ny teknik och forskning samt tendenser i samhället på ett enkelt och lättfattligt sätt och därigenom skapa en debatt och väcka intresse.Framtidsmuseet skall försöka ge kunskap med hjälp av utställningar, planetarieprogram, bildspel, det talade och skrivna ordet.Den pedagogiska grundtanken är att varje utställningsbesökare ska möta ett levande museum med en mångfasetterad verksamhet. Visningar, föreläsningar och experimentverkstäder ska tillhöra vardagen, ej enstaka tillfällen. Framtidsmuseet skall stimulera till engagemang, nyfikenhet och experimentlusta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Framtidsmuseet i Dalarna
Organisationsnummer:883202-1664
Adress:
  • Box 901
  • 781 29 BORLÄNGE
Telefonnummer:0243-79 39 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 993 462 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS