ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara- att utöva välgörenhet,- att främja utvecklande verksamhet för barn och ungdom,- att stödja litterär och konstnärlig verksamhet,- att understödja undervisning och studieverksamhet,- att främja vetenskaplig forskning,- att främja den sociala utvecklingen i Stockholmsregionen, samt- att främja näringslivets utveckling, särskilt med avseende på teknisk utveckling, exportverksamhet samt etablering av nya företag.Stiftelsens tillgångar får lika litet som dess avkastning användas för annat än de i denna paragraf angivna ändamålen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Framtiden i Stockholms län
Organisationsnummer:802012-0674
Adress:
  • Ulrika Kampf Länsstyrelsen i Stockholms län
  • Box 22067
  • 104 22 Stockholm
Telefonnummer:010-223 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 194 930 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS