ÄNDAMÅL

Stiftelsen har som syfte att bedriva grundläggande och fortbildande undervisning samt att främja uppfostran av muslimska barn, varvid särskild hänsyn skall tagas till den islamiska kulturen och det arabiska språket. Dessutom skall stiftelsen ansvara för skolans bestånd, varvid det ankommer på stiftelsens styrelse att besluta om skolans ekonomiska förhållanden, om dess organisation och om de med arbetet i skolan sammanhängande förhållandena.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Framstegsskolan
Organisationsnummer:802016-1926
Adress:
  • Saimagatan 57
  • 164 75 Kista
Telefonnummer:0763-25 46 97
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS