ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning skall i första hand användas enligt följande:a) stöd i samband med behandling och vård av barn inom den öppna och slutna vården i Gävle kommunb) trivselbefrämjande åtgärder för barn inom den öppna och slutna vården i Gävle kommun Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i samfonden ingående fonderna i den utsräckning som finns lämplig

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för vård av barn i Gävle kommun
Organisationsnummer:885001-8923
Adress:
  • Region Gävleborg
  • 801 88 GÄVLE
Telefonnummer:026-15 40 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 856 262 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS