ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att – utan vinstsyfte för enskild person eller organisation – främja vetenskaplig forskning inom miljövårdsområdet genom att årligen utge ett pris, benämnt Volvos Miljöpris, till institution, organisation, enskild person ellerannan som särskilt utmärkt sig genom vetenskapligt nyskapande inom miljövårdsområdet.Priset skall inte kunna tilldelas arbetstagare eller bolag inom Volvokoncernen. Ej heller skall priset kunna tilldelas någon för forskningsarbete som på uppdrag utförts för Volvokoncernens räkning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för Volvos Miljöpris
Organisationsnummer:857206-1235
Adress:
  • Volvo Stiftelseförvaltning
  • M2.7
  • 405 08 Göteborg
Telefonnummer:031-660000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:427 261 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS