ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av kyrkorådet i Oskarshamn. Utdelningen skall komma invånare i Oskarshamns församling tillgodo och användas för gåvor eller åtgärder avseende omsorgoch uppmuntran åt sjuka, gamla eller handikappade och åt behövande minderåriga barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen för vidgad diakoni
Organisationsnummer:832800-9157
Adress:
  • Oskarshamns församling
  • Ö Torggatan 15
  • 572 24 OSKARSHAMN
Telefonnummer:0491-10160
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:536 288 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS